Sistemes Anticaiguda

Sistemes Anticaiguda

Què són els sistemes anticaiguda? Són equips de protecció que s’utilitzen quan el treballador realitza treballs en alçada i existeix un risc de caiguda. La seva funció principal és protegir al treballador d’una possible caiguda, i en cas de caiguda,...
Formació Treballs en alçada

Formació Treballs en alçada

Skyfixers ens encarreguem de la formació teòrica-practica de diferents sistemes de seguretat ha utilitzar en treballs en alçada. Aquesta setmana hem format els industrials de la fundació Gala Dalí.    
Conferència de conscienciació

Conferència de conscienciació

Agraïts amb el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona per poder donar una conferència de conscienciació. Hem transmés als assistents professionals del sector la importància de la seguretat de treballs en alçada....
Enganxa’t pels que t’estimen

Enganxa’t pels que t’estimen

Iniciem una campanya de conciència sobre la seguretat de treballs en alçada amb el missatge “Enganxa’t pels que t’estimen”. D’una manera molt directa i colpidora Skyfixers vol donar un toc d’atenció a aquells que no posen per davant...