Agraïts amb el Col.legi d’aparelladors i arquitectes i enginyers tècnics de les comarques de
Girona per poder donar una conferència per transmetre als assistents professionals del sector, la
importància de la seguretat de treballs en alçada, moltes gràcies.