+34 972302352

 

Formació per a l’empresa ECOVAT: curs específic per a instal·ladors de plaques fotovoltaiques

Seguim les formacions en aquest 2022 impartint el curs de formació específica per a instal·ladors de plaques fotovoltaiques. Per a Skyfixers el més important és que els treballadors arribin a casa d’una peça i hem creat aquest curs específic per formar i conscienciar als treballadors de manera propera centrant-nos en el tipus de feina que fan.

Formació teòrica i pràctica

Per tal que els tècnics instal·ladors de fotovoltaiques puguin desenvolupar les seves tasques amb seguretat i conscients del perill que comporta fer treballs en alçada, Skyfixers conjuntament amb Prevenció Laboral Gremi (PLG) van impartir una lliçó teòrica d’una hora per posar en context als treballadors i per ressaltar i aclarir els punts més importants sobre la seva seguretat i l’ús dels EPIS (equip de protecció individual).

A continuació els treballadors van seguir la formació amb una part pràctica de tres hores on els tècnics van aplicar els coneixements impartits durant la classe teòrica, a la feina quotidiana que desenvolupen els treballadors i amb els seus propis EPIS perquè en poguessin treure el millor rendiment.

Impartir la formació a un equip reduït de treballadors permet un tracte personalitzat, detectar i corregir el mal us dels EPIS i els mals hàbits a l’hora de treballar. La formació que s’imparteix  a les instal·lacions de PLG permet  simular amb seguretat les tasques habituals dels mateixos. L’objectiu és veure com treballa cada tècnic per  detectar possibles riscos i així incrementar la seguretat en alçada per evitar accidents.

La formació per a l’empresa Ecovat, va concloure amb la col·locació d’una placa fotovoltaica al cim d’un teulat utilitzant tots els elements de seguretat necessaris i seguint els protocols més adients. Una vegada acabat el curs, els treballadors van rebre un certificat conforme havien superat la formació, i el més important, van quedar conscienciats sobre els perills que comporta el seu ofici i van aprendre a reduir els riscos al mínim gràcies al bon us dels seus EPIS.