+34 972302352

Part de la nostra essència dins la seguretat és la formació teòrica-pràctica continuada que fem conjuntament amb PLG, i posem en pràctica situacions reals que el treballador es troba cada dia i busquem la solució.

En aquest cas hem personalitzat una formació teòrica-pràctica per instal·ladors de plaques fotovoltaiques en teulades i cobertes.

La durada de la formació teòrica-pràctica per instal·ladors de plaques fotovoltaiques consta de 2 blocs.

Part teòrica: (1 h)

1. Definició dels treballs en alçada.

Treballs verticals. Tècniques d’accés i de posicionament mitjançant cordes.
Treballs amb escales de mà.
Treballs en alçada amb línies de vida vertical i horitzontal

2. Tècniques preventives específiques.

– Repassem tots els Conceptes bàsics sobre les forces produïdes en una caiguda d’alçada i factor de caiguda.

Condicions d’ús, obligacions i manteniment de les escales de mà.
– Tècniques i procediment de treball amb escales de mà
– Tipus d’arnesos per diferents tipus de treballs en alçada
– Sistemes de subjecció, usos, i obligacions i manteniment.
– Línies de vida, tipus i sistemes de fixació.
– Altres dispositius d’ancoratge. Muntatge, desmuntatge, correcta utilització i manteniment.
– Altres proteccions individuals: EPIS.
– Tècniques per a la progressió mitjançant cordes i sobre estructures.
– Normes sobre la cura, manteniment i verificació dels equips de treball i de seguretat.
– Tècniques segures de manipulació de càrregues en alçada.
– Tècniques de salvament de persones accidentades en suspensió.
– Delimitació i senyalització durant les tasques de treballs en alçada.
– Risc elèctric.
– Treballs en proximitat amb línies elèctriques.
– RD 614/2001: disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat

Part pràctica: (3 h)

Es posarà en pràctica la correcta col·locació dels EPIS i dels elements de seguretat, i exposarem al simulador les diferents situacions que es poden trobar a l’hora de fer una revisió o instal·lació, i com protegir-nos per no patir cap accident.

A la finalització del curs s’entregarà un certificat de presencialitat i formació específica per aquests treballs en alçada.

Lloc d’impartició: Ctra. C-66 km. 39 de Palol de Revardit
Nombre d’alumnes: 5-15 màxim
Durada: 4 h aprox.

Per a més informació info@skyfixers.com o bé truqueu-nos el tel. 972.302.352