Què són?

Són equips de protecció utilitzats quan el treballador realitza treballs en alçada i existeix un risc de caigudaalçada.

La seva funció principal és protegir al treballador d’una possible caiguda, i en cas de caiguda aconseguint una parada sense conseqüències fatals.

Quins tipus hi ha?

Segons la normativa EN 79 , on es contemplen els diferents tipus que existeixen :

Classe A : Punts d’ancoratge definitus de diverses tipologies.

Classe B : Sistemes d’ancoratge portàtils , temporals.

Classe C : Sistemes d’ancoratge compostos definitius, flexibles, horitzontals.

Classe D : Sistemes compostos definitius i rígids. Horitzontals.

Classe E : Sistemes Auto-Portants. Pesos Morts.