Subministrament i revisió d’Epis

Estem qualificats per diferents fabricants per a realitzar les revisions periòdiques i generem el certificat d’homologació vigent d’acord amb la normativa actual.

 

SUBMINISTRE I REVISIÓ EPIS

La seguretat en el treball és un dels elements més importants en l’activitat laboral. Un lloc de treball sense les mesures de seguretat apropiades per a la prevenció de riscos laborals pot perjudicar greument la salut del treballador. Quan parlem d’EPIS ( equip de protecció individual) es refereix a qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè li protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a la seva finalitat.

Des de Skyfixers hem seleccionat amb la màxima exigència i els millors controls de qualitat i amb totes les normatives vigents espanyoles i europeas un amplíssim conjunt d’equips anticaigudes i els subministrem arreu del territori.

Segons la normativa vigent (Reial decret 1215/1997 Art. 4), tots els equips de categoria III han de ser sotmesos a una inspecció periòdica com a mínim cada 12 mesos, o amb la freqüència que indiqui el fabricant. Skyfixers realitza aquesta inspecció  i en fa el manteniment i confecciona el test de cada article otorgant o no el seu bon funcionament per 1 any més. Disposant de personal format i acreditat pels principals fabricants dels productes que oferim.

Epis

skyfixers seguretat per a treballs en alçada  skyfixers seguretat per a treballs en alçada skyfixers seguretat per a treballs en alçada skyfixers seguretat per a treballs en alçada  skyfixers seguretat per a treballs en alçada skyfixers seguretat per a treballs en alçada skyfixers seguretat per a treballs en alçada skyfixers seguretat per a treballs en alçadaskyfixers seguretat per a treballs en alçada

skyfixers seguretat per a treballs en alçadaskyfixers seguretat per a treballs en alçada  skyfixers seguretat per a treballs en alçada

skyfixers seguretat per a treballs en alçada

Instal.lació

Revisió i Manteniment

Subministrament i Revisió d’Epis

 

 

Treballs Verticals

Formació

Truca’ns: +34 972 30 23 52 639 12 25 53

 

Amb el suport de: