+34 972302352

Els punts d’ancoratge tenen com a fi proporcionar un punt concret on poder encorar-se amb seguretat, en àmbits en els quals existeix risc de caiguda, ja que per sobre dels 2m  es consideren treballs en altura i per tant és obligatori la utilització de punts d’ancoratge per no patir cap fatalitat.

Seguin la norma UNE-EN 795 diferencia els punts d’ancoratge com un dispositiu d’ancoratge permanent de Clase A:

Els punts d’ancoratge s’utilitzen també per a treballar en suspensió. En aquest cas, les càrregues són diferents de les que genera el cop de frenat de la caiguda.

  • La norma 795 diferencia en Classe B, els Sistemes d’ancoratge portàtils, temporals.
  • ​Exemples: ​- Ancoratge per a marcs de portes ​- Ancoratge engrapa per a bigues​- Ancoratges tèxtils​- Línies d’ancoratge temporal etc
  • I en Classe E, els “ancoratges de pes mort”.
  • Al mercat disposa d’ancoratges per 1 o 2 usuaris.
  • Skyfixers ens encarreguem de la seva instal·lació i revisió.