+34 972302352

Avui us expliquem algunes característiques sobre les línies de vida permanents. 👷‍♂️

Les revisions dels sistemes de seguretat s’han d’efectuar en compliment de la Directiva Europea 89/686/CE i les Normatives Europees EN795 i EN353.

Segons la Norma UNE‐EN 365:2005 sobre equips de protecció individual contra les caigudes d’altura, en el seu article 4.4
“Instruccions per a revisions periòdiques”. La Directiva Europea 89/686/CE i les Normatives Europees EN795 annex B paràgraf 3o i en EN353 articulo 2.1 apartats G i M on es recomana la necessitat de seguir les recomanacions del fabricador, els sistemes anti caigudes seran revisats amb intervals de màxim 12 mesos o després haver retingut la càrrega d’una caiguda.

Memoràndum:

🔒 S’han de revisar cada 12 mesos

🔒 Poden ser verticals i horitzontals

🔒 N’hi ha de flexibles i de rígides

🔒 Poden estar fetes de cable o de rail

Voleu saber-ne més sobre les línies de vida? informa’t sense compromís

#skyfixers #episcat #seguretat #alçada #epi #treballsalçada #revisió #palafrugell #prevenció #formació