+34 972302352

A finals de maig, els accidents laborals ja havien incrementat un 20% amb relació a l’any 2021 on 85 operaris van perdre la vida mentre treballaven.

Tal com ha exposat avui El Punt Avui, Mónica Pérez, responsable de salut laboral de CCOO de Catalunya: es fa molt poca prevenció i a més, és de poca qualitat “La majoria dels serveis de prevenció de les petites i mitjanes empreses són externalitzats i estàndards”.

Des d’Skyfixers coincidim completament amb aquestes opinions i denunciem la gravetat de la situació, les dades ens avalen, cada vegada hi ha més accidents laborals. El nostre motiu és salvar vides, per això apostem per la conscienciació i la formació dels professionals amb l’objectiu de crear entorns laborals segurs.

També ens agradaria remarcar la importància de disposar d’un bon equip d’EPIS que garanteixi la seguretat dels seus usuaris en cas d’accident, és fonamental saber-ne fer un bon ús. Per aquest motiu són essencials les formacions pràctiques, ja que permeten corregir males praxis i comprovar si realment s’han entès els conceptes teòrics.

Vista la realitat laboral actual només podem animar a les empreses i treballadors a continuar-se formant i cuidant. Seguirem treballant per intentar canviar la sinistralitat laboral.

El Punt Avui: https://www.elpuntavui.cat/edicio/el-punt-avui/2022/07/18.html#4