+34 972302352

Continuem la setmana de formacions impartint el curs per a treballs en alçada  als treballadors d’AGGSA, empresa especialista en manteniment i rehabilitació de façanes. AGGSA compta amb professionals especialistes en treballs en alçada i considera que la seguretat dels seus treballadors és el més important, és per això que ha decidit invertir en seguretat i formar a tots els seus treballadors amb la nostra formació específica.

La formació va començar amb una classe teòrica on els treballadors van actualitzar els seus coneixements sobre el bon ús dels EPIS per a la realització de treballs en alçada i els procediments més adequats segons el tipus de feina a desenvolupar. És molt important conscienciar als treballadors sobre l’ús dels EPIS ja que al fer treballs en alçada de manera quotidiana es tendeix a perdre la por a les alçades i prescindir o fer un mal us dels elements de protecció.

Seguidament, els treballadors d’AGGSA van cursar tres hores de formació pràctica en un simulador per posar en pràctica els coneixements adquirits a la sessió teòrica. Juintament amb els instructors van recrear escenes quotidianes aprenent els procediments de seguretat pertinents per a cada tasca i corregint mals hàbits a l’hora de treballar. Una vegada superada la formació tots els treballadors van rebre el certificat corresponent i van quedar conscienciats de l’importancia de treballar en un entorn segur. Moltes gràcies AGGSA per confiar en els nostres serveis i apostar un cop més per la seguretat.