+34 972302352

Skyfixers s’ha encarregat del disseny i la instal·lació d’una línia de vida de 47 metres amb dues corbes. Aquest edifici presenta claraboies amb gran caiguda, per tant, és necessaria la instal·lalció d’elements de seguretat que permetin sortejar els lluernaris i fer els treballs de manteniment amb seguretat.

Aquesta línia de vida està formada per un cable d’acer inoxidable que abarca tot el perímetre transitable de l’edifici i està configurada per ser utilitzada, com a màxim, per a dos usuaris a la vegada.

Una vegada finalitzada i validada la instal·lació, els tècnics d’Skyfixers van formar als industrials de manteniment sobre el correcte us dels elements de seguretat. A més se’ls va proveïr dels EPIS necessaris per a fer treballs en alçada i es va instal·lar un armari on guardar-los de manera segura.