+34 972302352

La reconeguda empresa hostelera König compta amb el suport d’Skyfixers per instal·lar sistemes de seguretat als seus restaurants de Girona i Platja d’Aro.

 
Girona Nord

Les instal·lacions de König de Girona Nord compten amb una gran cúpula de vidre que necessita manteniment i neteges periòdiques. Per tal que els operaris poguessin desenvolupar les seves tasques amb tota seguretat i garantir la tranquil·litat de l’empresa i els treballadors, Skyfixers va dissenyar un projecte per la instal·lació de línies de vida.

L’equip de protecció que Skyfixers va escollir el formen ancoratges i tres línies de vida de raïl que cobreixen la mobilitat de tota la cúpula. D’aquesta manera, els usuaris poden accedir a la cúpula fixant un retràctil al punt d’ancoratge amb una pèrtiga, pujar lligats per una escala d’ascens i connectar-se a la línia de vida per accedir a tota la cúpula.

Una vegada la instal·lació va estar acabada, l’equip tècnic d’Skyfixers va impartir una formació als operaris que hauríen de fer ús dels equips de protecció per explicar-los com treballar correctament i amb seguretat. D’aquesta manera els operaris que accediran a la coberta habitualment estan certificats assegurant que coneixen el manual d’ús.

Per acabar, Skyfixers també va proporcionar alguns dels EPIS necessaris per utilitzar la línia de vida i un armari EPI per guardar-los. D’aquesta manera König sempre podrà controlar on són els EPIS i qui n’ha fet ús, ja que l’armari compta amb fulla de registre.

 

Platja d’Aro

Al restaurant de Platja d’Aro König requeria un sistema de seguretat per als treballadors que porten a terme les tasques de manteniment i neteja dels vidres i tendals que es troben situats a la primera planta.

Tenint en compte les necessitats de l’empresa des d’Skyfixers vam col·locar un punt d’ancoratge a la part superior de la façana i vam dur a terme la instal·lació de baranes de seguretat sobre el voladís.

Actualment, Konig encara confia en els nostres serveis i aposta per la seguretat dels seus operaris confiant-nos la revisió anual dels elements de protecció instal·lats.