+34 972302352

Què són els sistemes anticaiguda?

Són equips de protecció que s’utilitzen quan el treballador realitza treballs en alçada i existeix un risc de caiguda.

La seva funció principal és protegir al treballador d’una possible caiguda, i en cas de caiguda, minimitzar les conseqüències d’aquesta.

Quins tipus hi ha?

Segons la normativa EN 79 , on es contemplen els diferents tipus que existeixen:

Classe A : Punts d’ancoratge definitus de diverses tipologies.

Classe B : Sistemes d’ancoratge portàtils , temporals.

Classe C : Sistemes d’ancoratge compostos definitius, flexibles, horitzontals.

Classe D : Sistemes compostos definitius i rígids. Horitzontals.

Classe E : Sistemes Auto-Portants. Pesos Morts.