+34 972302352

Aquests dies hem fet la Formació Específica per a Insal·ladors de Fotovoltaiques a l’empresa Electrofluxe. Per a ells el més important és la seguretat dels seus treballadors i l’equip al complet des d’administració fins als instal·ladors, va assistir a la formació.

La província de Girona té el percentatge més elevat de morts a causa d’imprudències a l’hora de realitzar treballs en alçada, per aquest motiu és primordial incrementar les mesures de seguretat i invertir en la formació dels professionals del sector. Electrofluxe ho ha deixat molt clar a LinkedIn:

“Volem que tot l’equip pugui arribar cada dia a casa semb les seves respectives famílies després de treballar”

La formació teòrica i pràctica va durar quatre hores i va comptar amb la col·laboració i l’interés de tot l’equip. Primerament els treballadors van assistir a una classe teòrica on van aprendre els conceptes més importants sobre el bon us dels EPIS i la seguretat per a treballs en alçada. Seguidament, l’equip es va dirigir a les instal·lacions exteriors on van posar en pràctica els coneixements adquirits a la sessió teòrica.

Amb l’ajuda dels nostres tècnics els professionals d’Electrofluxe van simular procediments de seguretat per desenvolupar tasques en alçada que suposen riscos diaris, com per exemple, la insal·lació d’una placa fotovoltaica estant completament assegurats, tant els treballadors com els materials.

És molt important que, tant empreses com treballadors siguin conscients dels riscos que comporta realitzar treballs en alçada i que coneguin i prenguin les mesures adients per protegir-se. Moltes gràcies Electrofluxe per conscienciar i formar als treballadors amb l’objectiu d’aconseguir un entorn laboral molt més segur.

 

Us deixem amb l’última reflexió final del gerent d’Electrofluxe:

“Volem que la seguretat sigui un valor i un distintiu mol tmés marcat del producte que oferim. Després d’aquestes sessions tothom qui formi part del procés d’execució dels nostres projectes estarà obligadíssim a complir uns protocols de seguretat marcats internament”

Entre tots aconseguirem reduir els accidents laborals!