+34 972302352

La Formació Específica per a Instal·adors de Fotovoltàiques continua triomfant entre les empreses del sector. Cada vegada més professionals són conscients dels riscos que comporta fer treballs en alçada i es proposen crear un entorn laboral segur. Aquesta setmana ha estat el torn de Voltaic, una jove empresa gironina, de la comarca de la Garrotxa, experta en el sector de les energies renovables, i compromesa amb la seguretat dels seus treballadors.

L’equip tècnic de Voltaic format per va assistir a la formació específica dividida en dues parts. Primerament, a mode d’introducció, es va impartir una formació teòrica on van recordar els aspectes bàsics sobre els sistemes de seguretat enfocats al seu àmbit de treball i com utlitzar-los correctament. Sovint, els treballadors coneixen els EPIS però no els utilitzen de manera adequada.

Seguidament, la formació va continuar amb la part pràctica amb els nostres instructors, que té com objectiu aplicar els coneixements adquirits durant la teoria sobre la zona de treball. Els professionals de Voltaic van posar en pràctica l’us de diferents sistemes de seguretat desenvolupant tàsques que formen part del seu dia a dia. Fins i tot van simular la instal·lació d’una placa fotovoltaica en un teulat seguint tots els procediments de seguretat.

Finalment, els professionals de Voltaic van completar la formació amb èxit i van rebre el certificat corresponent. Moltes gràcies Voltaic per conscienciar als treballadors dels riscos que comporta fer treballs en alçada, per formar-los i proveïl-los dels EPIS recomanats amb l’objectiu de reduïr els accidents. El més important per a Voltaic és la seguretat i el benestar dels seus treballadors.

 

Entre tots aconseguirem crear un entorn laboral molt més segur!